Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 6. 3. 2019

1) Meteorologická situace (za období 25. 2. 2019 – 3. 3. 2019, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 5. 3. 2019)

Na začátku týdne ovlivňovala počasí u nás tlaková výše nad střední a západní Evropou. V úterý tlaková výše ustoupila k západu a kolem ní přešla přes naše území od severu slabá studená fronta. Uprostřed týdne se výše přesunula nad jihozápadní Evropu a k nám zesílil příliv teplého vzduchu od západu. V pátek přešla přes naše území k jihu studená fronta, za kterou k nám přechodně pronikl chladnější vzduch od severozápadu. Během víkendu se ve střední Evropě obnovilo západní proudění, v něm přešla přes naše území v neděli nejdříve okluzní, poté teplá fronta, za kterou k nám začal znovu proudit teplý vzduch od západu až jihozápadu.

Uplynulý týden byl na srážky chudý. Až do středy se žádné srážky nevyskytly. Ve čtvrtek odpoledne začala počasí u nás ovlivňovat studená fronta, večer a v noci na pátek se zejména v Čechách objevily místní přeháňky (úhrny max. 5 mm). Pátek byl nejdeštivějším dnem týdne, průměrný úhrn dosáhl 3,3 mm, na většině území se vyskytly přeháňky nebo občasný déšť, na horách na severu i sněžení. Do sobotního rána zaznamenaly nejvyšší úhrny: Pomezní boudy a VD Karolinka (shodně 15 mm), Bílý potok a Valašská Senice (14 mm), Dolní Morava a Rampuše (13 mm). V sobotu přes den pršelo jen ojediněle, ale v noci na neděli na okluzní frontě slabě pršelo nebo mrholilo místy, zejména v Čechách. V neděli přes den se na teplé frontě vyskytl slabý déšť na severu a severozápadě Čech, na Moravě a ve Slezsku, nejvyšší úhrny naměřily stanice: Medvědín (7 mm), Labská bouda (6 mm), Pec pod Sněžkou a Labská (5 mm).

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (27. 2. 2019 – 6. 3. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

11,6

Podhradí

5,9

2

Valašské Meziříčí

11,5

Ptáčov

3,3

3

Moravská Třebová

9,8

Jimramov

12,8

4

Opatovice

4,7

Nové Mlýny

0,8

5

Slušovice

11,1

Brno

1,8

6

Uherský Brod

1,1

Boskovice

3,4

Nebezpečné jevy (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 5. 3. 2019)

Ve čtvrtek se na Moravě a ve Slezsku ojediněle vyskytly nárazy větru přes 18 m/s (Medlov-Hlivice 20 m/s, Luká 18,4 m/s, Kuchařovice 18,2 m/s). V neděli se silné nárazy větru vyskytly hlavně v Čechách (Kocelovice 19,1 m/s, Tušimice 18,8 m/s, Praha-Ruzyně 18,2 m/s, Rožmitál pod Třemšínem 18,2 m/s, Javorník 18,2 m/s).

Sněhové zpravodajství (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 5. 3. 2019)

V pondělí leželo ve vyšších polohách kolem půl metru, na horách až 2 metry sněhu, nejvíce 219 cm na Luční boudě. Během týdne sníh zvolna odtával. V závěru týdne na horách občas sněžilo. Na konci týdne leželo nejvíce sněhu nadále v Krkonoších (Luční bouda 211 cm, Labská bouda 208 cm, Sněžka 200 cm).

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 4. 3. 2019 činí cca 1,23 mld. m³, což představuje v průměru cca 16,0 mm (16 litrů na jeden metr čtvereční).

Zásoby vody ve sněhu ve vybraných povodích ke dni 4. 3. 2019

Povodí řeky Dyje:        

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Přírůstek za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

VD Vranov – Dyje

0,3

0,66

-13,74

2211,8

VD Vír – Svratka

22

9,03

-12,02

410,5

VD Vír – VD Brno – Svratka

1,3

1,53

-6,7

1175,7

VD Letovice – Křetínka

0

0

-0,43

126,3

VD Dalešice – Jihlava

0,1

0,11

-2,4

1138,3

VD Mostiště – Oslava

0,9

0,2

-4,19

222,9

Povodí řeky Moravy:

       

Dílčí povodí – tok

Výška vodní hodnoty [mm]

Objem

Přírůstek za týden

Plocha povodí

[mil. m3]

[mil. m3]

[km2]

Moravičany – Morava

62

96,67

-19,02

1605,8

Val. Meziříčí – Rožn. Bečva

56,8

14,34

-3,2

252,4

Vsetín – Vsetínská Bečva

46,1

23,31

-9,45

483,2

Profil Dluhonice – Bečva

28,2

45,65

-13,92

1593

Profil Strážnice – Morava

17,2

157,31

-38,41

9145,8

Morava pod soutokem s Dyjí

8,1

195,14

-84,31

24118,5

Pozn. Údaje poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 5. 3. 2019)

V povodí Moravy byly hladiny vodních toků během celého týdne ponejvíce rozkolísané nebo zůstávaly setrvalé. Celkové změny hladin se pohybovaly nejčastěji v rozmezí od -20 až +20 cm. Významnější týdenní poklesy byly zaznamenány na Moravě v profilech Strážnice a Lanžhot (-49 a -79 cm). Průměrné týdenní vodnosti se v povodí většinou udržely v rozmezí 150 až 30 d. p., menší hodnoty se ojediněle vyskytovaly na malých tocích převážně v povodí Dyje (210 až 364 d. p.) Průměrné týdenní průtoky byly bližší dlouhodobému únorovému průměru v povodí Moravy (60 až 180 % QII) než v povodí Dyje (30 až 170 % QII). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 103 % QII a Dyjí v Ladné 63 % QII.

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 6. 3. 2019

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

84

2,400

1,280

8,264

29

rozkolísaný

2

Svratka

Židlochovice

79

11,500

4,460

28,946

40

rozkolísaný

3

Jihlava

Ivančice

145

14,500

2,490

21,580

67

setrvalý

4

Dyje

Ladná

107

66,800

9,500

68,312

98

setrvalý

5

Morava

Moravičany

129

27,100

4,010

32,248

84

mírný vzestup

6

Morava

Olomouc

178

44,500

5,490

53,257

84

mírný vzestup

7

Bečva

Dluhonice

166

33,200

2,080

36,354

91

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

238

86,800

9,100

120,187

72

mírný pokles

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 6. 3. 2019

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 6. 3. 2019

3) Podzemní voda (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 5. 3. 2019)

Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se příliš nezměnil a tvoří 35 % všech objektů. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, dolní Ohře, střední Moravy, Svratky a Svitavy, Jihlavy a oblasti soutoku Dyje a Moravy je stav podzemní vody hodnocen jako silně podnormální.

Hodnocení změn hladiny v mělkých vrtech celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem.

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

0

1

40

58

1

0

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti, tj. silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu nezměnil a tvoří 40 % všech objektů.

Hodnocení změn vydatnosti pramenů celé ČR ve srovnání s předchozím týdnem.

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

1

3

17

57

16

6

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. V současné době dochází k plnění zásobních prostorů většiny nádrží. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely a dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. 

Na VD Opatovice, VD Koryčany, VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 18 % (Opatovice) až po 100 % (Nové Mlýny). Odtoky z VD Vranov, Bystřička, Mostiště, Brno, Nové Mlýny, jsou upravovány v souvislosti s odhadovaným množstvím vody ve sněhu v povodí nad nádržemi.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 6. 3. 2019

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

 Tendence

Změna

+ Zachycené množství

zás. prostoru

hladiny v nádrži

hladiny

 - Dotace do toku

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(slovní popis)

m

tis. m3

1

Vranov

Dyje

348,39

99

16,400

24,250

slabý vzestup

0,17

1154

2

Znojmo

Dyje

225,69

100

23,700

22,700

vzestup

0,66

327

3

Nové mlýny

Dyje

170,33

100

48,200

60,000

setrvalý

0,06

1499

4

Brno

Svratka

228,03

84

8,500

8,000

vzestup

0,53

985

5

Mostiště

Oslava

477,48

100

1,940

3,930

vzestup

0,63

546

6

Vír

Svratka

459,91

82

11,300

1,450

vzestup

3,70

5728

7

Hubenov

Maršovský p.

521,91

97

0,175

0,015

vzestup

0,33

146

8

Letovice

Křetínka

354,23

44

0,640

0,160

vzestup

0,51

343

9

Landštejn

Pstruhovec

571,94

89

0,447

0,012

vzestup

0,63

220

10

Jevišovice

Jevišovka

327,97

82

0,686

0,385

vzestup

1,02

57

11

Nová Říše

Olšanský p.

553,05

72

0,157

0,005

slabý vzestup

0,20

71

12

Dalešice

Jihlava

380,45

100

9,270

5,980

vzestup

0,50

2301

13

Výrovice

Jevišovka

232,61

94

0,208

0,095

setrvalý

0,06

29

14

Opatovice

Haná

320,61

19

0,104

0,014

setrvalý

0,09

31

15

Fryšták

Fryštácký p.

244,77

55

0,180

0,149

setrvalý

0,03

11

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,80

100

0,308

0,174

slabý vzestup

0,19

44

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,17

100

0,063

0,040

setrvalý

0,00

1

18

Bojkovice

Kolelač

320,86

100

0,090

0,070

slabý vzestup

0,18

25

19

Koryčany

Kyjovka

298,49

24

0,032

0,010

setrvalý

0,08

11

20

Slušovice

Dřevnice

316,10

97

0,492

0,041

vzestup

0,40

286

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,90

96

1,366

1,404

setrvalý

-0,04

-3

22

Bystřička

Bystřička

375,13

64

1,955

2,415

setrvalý

0,09

17

23

Plumlov

Hloučela

273,61

100

0,240

0,306

setrvalý

0,01

6

24

Karolínka

Stanovnice

519,36

96

1,660

0,040

vzestup

1,51

660

25

Boskovice

Bělá

418,43

32

0,175

0,060

vzestup

0,43

105

 Během uplynulého týdne docházelo k navýšení hladin v nádržích v povodí Moravy a Dyje. Celkový objem vody zadržené nádržemi byl za uplynulý týden cca 14,5 mil. m3.

5) Předpokládaný vývoj

 Ve středu k nám začne po přední straně tlakové níže nad Britskými ostrovy proudit teplejší vzduch od jihozápadu. Jeho příliv vyvrcholí ve čtvrtek před studenou frontou, která bude ČR přecházet od západu. Za ní k nám bude proudit chladnější oceánský vzduch. O víkendu a na počátku příštího týdne budou v západním oceánském proudění postupovat přes střední Evropu jednotlivé frontální systémy.

V Brně dne 6. 3. 2019

vodohospodářský dispečink PM, Ing. Ondřej Zezula