Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 22. 8. 2018

1) Meteorologická situace

Hladiny vodních toků ve sledovaném regionu mají převážně setrvalou nebo zvolna klesající tendenci. Průtoky neovlivněných toků se pohybují výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc srpen.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (15. 8. 2018 – 22. 8. 2018)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

0

Podhradí

0,2

2

Valašské Meziříčí

0

Ptáčov

0

3

Moravská Třebová

0

Jimramov

0

4

Opatovice

0

Nové Mlýny

0

5

Slušovice

0

Brno

0

6

Uherský Brod

0

Boskovice

0,1

Nebezpečné jevy:

Je v platnosti výstraha před nebezpečím požárů na území celé ČR.

.

2) Hydrologická situace

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

70

0,961

1,280

3,096

31

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

55

3,950

4,460

9,693

41

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

100

1,720

2,490

7,041

24

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

15

9,070

9,500

25,674

35

mírný vzestup

5

Morava

Moravičany

79

5,310

4,010

9,623

55

rozkolísaný

6

Morava

Olomouc

65

3,260

5,490

14,488

23

setrvalý stav

7

Bečva

Dluhonice

110

1,980

2,080

10,029

20

setrvalý stav

8

Morava

Strážnice

70

3,270

9,100

33,385

10

mírný pokles

Pozn.: * tendence hladiny je určena změnou hladiny za poslední 3 dny.

Počet profilů (PM a ČHMÚ) pod hranicí sucha: 89

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 22. 8. 2018

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 22. 8. 2018

Přijatá opatření

Vodoprávní úřady Brno, Moravská Třebová, Pohořelice, Valašské Meziříčí, Blansko, Blansko, Boskovice, Kyjov, Lanškroun, Moravské Budějovice, Olomouc, Polička, Přerov, Rosice, Šlapanice, Šternberk, Telč, Třebíč, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlínvydaly veřejnou vyhláškou Opatření veřejné povahy omezující nebo zakazující nakládání s povrchovými vodami na celém území, případně z vyjmenovaných toků nebo na území některých obcí a měst.

Kraj Vysočina, vyzval města a obce, aby omezili odběr povrchové vody z vodních toků a s vodou nakládali hospodárně.

4) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na většině nádrží k poklesu hladin. V současné době se velmi významně projevuje vliv vodních nádrží, které velmi pozitivně přispívají k nadlepšování průtoků ve vodních tocích, k zajištění odběrů nebo k udržení ekosystému ve vodních tocích. Probíhá důsledná kontrola dodržování minimálních průtoků. Na VD Opatovice, VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Na VD Vranov z důvodu nízkých přítoků byl odtok snížen na nezbytné minimum. Operativně je v rámci úzké spolupráce se zemědělci z VD Vranov navyšován krátkodobě odtok k pokrytí potřeb pro závlahy a k doplnění jejich vodních zdrojů. Odtok z VD Vír a z VD Letovice byl snížen dle platných regulačních stupňů manipulačního řádu.

Pro závod DEZA a.s. byl dne 21.8.2018 po dohodě zvýšen odtok z VD Bystřička na 0,350 m³/s na dobu 36 hodin.

Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 40 % (Letovice) až po 100 %.

Celkový objem nadlepšené vody pod nádržemi byl za uplynulý týden cca 10,9 mil. m3. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně klesající.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 22. 8. 2018

  Název VD Vodní tok Hladina

Naplnění 

zás. prostoru

Přítok Odtok

Tendence 

hladiny v nádrži

Změna 

hladiny

+ Zachycené množství

-

Dotace

do toku

      m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m tis. m3
1 Vranov Dyje 342,60 56 0,050 2,940 pokles -0,39 -2019
2 Znojmo Dyje 224,49 78 3,350 3,500 setrvalý -0,02 -2
3 Nové mlýny Dyje 168,64 45 9,000 9,000 slabý pokles -0,23 -4996
4 Brno Svratka 227,55 77 1,200 2,300 slabý pokles -0,24 -437
5 Mostiště Oslava 472,17 62 0,050 0,280 pokles -0,38 -243
6 Vír Svratka 449,55 49 0,290 1,310 pokles -0,58 -678
7 Hubenov Maršovský p. 519,36 50 0,005 0,008 slabý pokles -0,22 -78
8 Letovice Křetínka 353,78 40 0,010 0,320 slabý pokles -0,29 -191
9 Landštejn Pstruhovec 570,95 76 0,003 0,010 setrvalý -0,10 -31
10 Jevišovice Jevišovka 328,26 90 0,016 0,021 slabý pokles -0,10 -3
11 Nová Říše Olšanský p. 552,04 57 0,010 0,010 slabý pokles -0,10 -28
12 Dalešice Jihlava 375,65 67 0,670 1,210 pokles -0,40 -1597
13 Výrovice Jevišovka 231,34 73 0,005 0,100 slabý pokles -0,12 -58
14 Opatovice Haná 321,08 21 0,000 0,014 slabý pokles -0,18 -59
15 Fryšták Fryštácký p. 245,37 82 0,015 0,040 setrvalý -0,06 -24
16 Luhačovice Luhačovický p. 278,03 56 0,003 0,059 slabý pokles -0,21 -41
17 Ludkovice Ludkovický p. 281,84 55 0,007 0,013 slabý pokles -0,28 -23
18 Bojkovice Kolelač 319,51 76 0,000 0,008 slabý pokles -0,14 -18
19 Koryčany Kyjovka 297,89 20 0,002 0,010 slabý pokles -0,14 -16
20 Slušovice Dřevnice 313,90 76 0,007 0,041 slabý pokles -0,21 -126
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,83 94 0,048 0,067 slabý pokles -0,12 -10
22 Bystřička Bystřička 376,67 102 0,080 0,350 slabý pokles -0,18 -41
23 Plumlov Hloučela 272,46 79 0,056 0,181 slabý pokles -0,13 -69
24 Karolínka Stanovnice 515,59 70 0,010 0,040 slabý pokles -0,27 -94
25 Boskovice Bělá 415,32 20 0,010 0,054 slabý pokles -0,16 -29

5) Předpokládaný vývoj

Tlaková výše bude postupovat ze střední Evropy k severovýchodu. Po její zadní straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. V pátek postoupí ze západní do střední Evropy studená fronta, která se bude nad naším územím vlnit. Za ní k nám bude proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Později se do střední Evropy rozšíří od západu výběžek vyššího tlaku vzduchu.

Zpracoval: V Brně dne 22. 8. 2018, Ing. Michaela Juříčková, Ing. Michal Červenec, Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.