Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Moravy, s.p.

1) Zpráva vydána dne 14. 11. 2018

2) Meteorologická a hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 14. 11. 2018)

Celý týden proudil do střední Evropy od jihu teplý vzduch, zpočátku po zadní straně mohutné tlakové výše nad východní Evropou, postupně po přední straně hluboké tlakové níže nad východním Atlantikem. Ve čtvrtek se ve vysokém tlaku rozpadala nad střední Evropou studená fronta. V neděli částečně ovlivnila počasí ve střední Evropě slábnoucí okluzní fronta od západu.

Po většinu týdne se vyskytovalo jen ojedinělé mrholení s úhrny do 1 mm. V neděli přinesla rozpadající se okluzní fronta zejména do severozápadní poloviny Čech místy slabý déšť, ale srážkové úhrny dosáhly maximálně 1 mm.

V průběhu týdne zde hladiny toků vcelku klesaly nebo byly místy setrvalé, při celkových změnách od -15 do +1 cm. Výraznější týdenní pokles byl zaznamenán v povodí Svratky (do -20 cm). Průměrné týdenní vodnosti toků se většinou udržely v rozmezí 270 až 355 d. p., místy jen kolem 364 d. p. Průtoky byly oproti dlouhodobým průměrným listopadovým hodnotám většinou i nadále výrazně podprůměrné a pohybovaly se v širokém rozpětí zhruba od 15 do 70 % QXI. V povodí Dyje dosahovaly průtoky místy i průměrných hodnot. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici průměrně odtékalo 17 % QXI a Dyjí v Ladné 36 % QXI. Celkově v průměru u 37 % hlásných profilů průtok dosahoval méně než 25 % QXI. Celkem v povodí Moravy po Dyji mělo průtok pod úrovní Q355d cca 16 % hlásných profilů (2 % pod Q364d) a v povodí Dyje pod úrovní Q355d cca 33 % hlásných profilů (21 % pod Q364d).

Týdenní srážkové úhrny v povodí Moravy a Dyje se pohybovaly do 0,5 mm.

Přijatá opatření

Vodoprávní úřady, městské a obecní úřadyvydaly v průběhu léta Opatření veřejné povahy omezující nebo zakazující nakládání s povrchovými vodami na celém území, případně z vyjmenovaných toků. V současné době jednotlivé úřady opatření postupně odvolávají a zákazy ruší.

Nebezpečné jevy: V nejbližších dnech neočekáváme nebezpečné hydrometeorologické jevy.

Počet profilů (PM a ČHMÚ) pod hranicí sucha: 36 % – 50 z celkového počtu 137 stanic se stanoveným limitem sucha.

3) Vodní toky v hlavních profilech k 14. 11. 2018

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

65

0,672

1,280

2,827

24

Rozkolísaná

2

Svratka

Židlochovice

55

4,650

4,460

10,943

42

Rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

103

2,080

2,490

7,012

30

Rozkolísaná

4

Dyje

Ladná

16

9,480

9,500

27,112

35

Setrvalá

5

Morava

Moravičany

83

6,730

4,010

12,437

54

Pokles

6

Morava

Olomouc

78

4,830

5,490

18,662

26

Setrvalá

7

Bečva

Dluhonice

112

2,420

2,080

12,504

19

Setrvalá

8

Morava

Strážnice

82

5,380

9,100

40,762

13

Setrvalá

4) Vodní nádrže

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok Tendence hladiny Změna hladiny
      m n.m. % m3/s m3/s (popis) m
1 Vranov Dyje 340,78 44 1,680 2,770 setrvalý -0,09
2 Znojmo Dyje 225,31 94 3,150 3,000 setrvalý 0,03
3 Nové mlýny Dyje 168,98 58 9,000 9,000 setrvalý -0,03
4 Brno Svratka 228,46 90 1,500 2,200 setrvalý -0,06
5 Mostiště Oslava 473,26 70 0,220 0,280 setrvalý 0,02
6 Vír Svratka 445,84 39 0,580 1,130 slabý pokles -0,27
7 Hubenov Maršovský p. 518,38 36 0,039 0,004 setrvalý -0,09
8 Letovice Křetínka 351,90 27 0,090 0,230 slabý pokles -0,14
9 Landštejn Pstruhovec 570,36 69 0,008 0,024 setrvalý -0,06
10 Jevišovice Jevišovka 327,67 71 0,045 0,039 setrvalý -0,03
11 Nová Říše Olšanský p. 551,41 48 0,013 0,010 setrvalý -0,07
12 Dalešice Jihlava 374,35 59 1,190 1,180 setrvalý 0,00
13 Výrovice Jevišovka 231,54 76 0,055 0,100 setrvalý 0,08
14 Opatovice Haná 319,74 15 0,004 0,014 slabý pokles -0,11
15 Fryšták Fryštácký p. 244,76 55 0,025 0,040 setrvalý -0,03
16 Luhačovice Luhačovický p. 276,33 21 0,023 0,059 slabý pokles -0,15
17 Ludkovice Ludkovický p. 279,82 26 0,006 0,005 slabý pokles -0,15
18 Bojkovice Kolelač 318,26 57 0,004 0,008 slabý pokles -0,11
19 Koryčany Kyjovka 297,64 19 0,023 0,010 setrvalý -0,02
20 Slušovice Dřevnice 312,60 65 0,047 0,041 slabý pokles -0,16
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,24 83 0,035 0,530 slabý pokles -0,13
22 Bystřička Bystřička 376,53 98 0,120 0,100 setrvalý 0,05
23 Plumlov Hloučela 271,52 62 0,022 0,188 slabý pokles -0,15
24 Karolínka Stanovnice 513,03 54 0,015 0,040 slabý pokles -0,27
25 Boskovice Bělá 414,06 16 0,014 0,054 slabý pokles -0,10

5) Celkové shrnutí

Na všech vodních dílech zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. V současné době dochází i nadále na většině nádrží k poklesu hladiny v důsledku celkově nízkých přítoků. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely a dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Opatovice, VD Koryčany, VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 27 % (Letovice) až po 97 % (Bystřička).

Celkový objem nadlepšené vody pod nádržemi byl za uplynulý týden cca 2 mil. m3.

6) Důležité informace a popis nejkritičtějších míst

Nadále pokračuje období dlouhodobého sucha spojené s omezováním odběrů vody. Na vodních dílech Vranov, Vír, Hubenov a Nová Říše byly schválené nebo předložené mimořádné manipulace spočívající ve snížení odtoku z vodních děl, které by měly zpomalit a omezit klesání hladin v nádržích.

7) Předpokládaný vývoj

Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše nad severovýchodní Evropou, která se bude zvolna přesouvat nad Skandinávii a kolem ní k nám od pondělí bude proudit studený vzduch od severovýchodu. Na počátku týdne se prohloubí nad Ruskem výrazná tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která bude v průběhu období postupovat přes střední Evropu dále k západu.

Hladiny vodních toků budou v následujících dnech i nadále převážně setrvalé nebo budou slabě klesat.

Zpracoval: V Brně dne 14. 11. 2018, Ing. Tomáš Kříž, Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.