Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 13. 6. 2019

1) Meteorologická situace (za období 3.6.2019 – 9.6.2019, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 12.6.2019)

Na počátku týdne nad naším územím slábla oblast vyššího tlaku vzduchu. Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou k nám proudil teplejší vzduch od jihu. Ve čtvrtek přes naše území zvolna postupovala zvlněná studená fronta a za ní se rozšířil od západu nevýrazný výběžek vyššího tlaku. V noci na sobotu přes naše území přešla slábnoucí studená fronta, následně ze za ní nad naše území rozšířila tlaková výše.

V pondělí byly na horách na východě území ojediněle přeháňky či bouřky, nejvyšší úhrn naměřili na stanici Hošťálková 16,3 mm a Hošťálková, Maruška 11,2 mm. V úterý a ve středu byly přeháňky či bouřky četnější, ale opět hlavně na horách. Úterní nejvyšší úhrny byly na Filipově Huti 36,1 mm a v Českém Dubu, Motlibohově 34 mm. Ve středu se již vyskytly ve Zlínském kraji silnější bouřky s úhrnem kolem 40 mm, na stanicích bylo nejvíce naměřeno 32,8 mm ve Strání a 31,6 mm ve Valašském Meziříčí. Ve čtvrtek byly srážky téměř na celém území (92 %), průměrný úhrn byl 11,9 mm. Z regionů byl nejvyšší úhrn v Jihočeském kraji v průměru 22,5 mm, v Pardubickém kraji 19,3 mm. Vyskytly se četné bouřky, některé i silné s přívalovými srážkami a krupobitím. Nejvyšší úhrny na stanicích naměřili Křemže, Mříč 71,6 mm, Mitrov 69,6 mm, České Budějovice, Rožnov 61,3 mm, Svratouch 54,7 mm, Borová Lada 54,6 mm. Na dalších cca 20 stanicích byly úhrny vyšší než 40 mm. V pátek byly jen ojedinělé přeháňky v Beskydech. Sobota přinesla přeháňky s úhrny do 5 mm do východních Čech a do Slezska. Neděle byla beze srážek, pouze na jihozápadě zaznamenali zanedbatelné úhrny.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (6. 6. 2019 – 12. 6. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

28,6

Podhradí

0,7

2

Valašské Meziříčí

14,5

Ptáčov

3,0

3

Moravská Třebová

18,4

Jimramov

25,3

4

Opatovice

57,6

Nové Mlýny

2,8

5

Slušovice

15,7

Brno

41,7

6

Uherský Brod

14,8

Boskovice

19,7

Nebezpečné jevy

Ve středu se při silnějších bouřkách na východě území vyskytly nárazy větru 18,3 m/s v Brodě nad Dyjí, 16,8 m/s ve Strážnici. Ve čtvrtek se při silnějších bouřkách vyskytly nárazy větru 18,7 m/s v Příbrami, 17,8 m/s v Českých Budějovicích. Ve středu se při bouřkách ve Zlínském kraji objevily přívalové srážky kolem 40 mm. Ve čtvrtek se opět objevily v bouřkách místy kroupy a přívalové srážky 40 až 70 mm, hlavně v jižních, středních a východních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě.

2) Hydrologická situace

Hladiny toků v povodí Moravy a Dyje v průběhu týdne převážně mírně klesaly, s přechodnými vzestupy po srážkách ve středu. Během středy vypadávaly srážky zejména v povodí Bečvy, kde docházelo k vzestupům kolem 50 cm. Ve středu 5. 6. byl na Bystřičce nad nádrží dosažen při 2 l. p. 3. SPA, pod nádrží pak 1. SPA. Následující den byl krátce překročen 1. SPA na Želetavce ve Vysočanech. Celkově se oproti minulému týdnu hladiny pohybovaly v rozmezí od + 5 do – 50 cm. Průměrné týdenní vodnosti se většinou udržely v rozmezí 300 až 120 d. p., v povodí Bečvy i 30 d. p. Průměrné týdenní průtoky se pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 50 do 130 % QVI, ojediněle, hlavně v povodí Bečvy, se objevovaly i hodnoty vyšší. Celkově mělo v uplynulém týdnu 15 % hlásných profilů průtok menší než 25 % QVI. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 93 % QVI a Dyjí v Ladné 122 % QVI.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 13. 6. 2019

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 13. 6. 2019

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 13. 6. 2019

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

83

2,260

1,280

4,120

55

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

60

6,580

4,460

13,518

49

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

120

6,550

2,490

9,056

72

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

50

28,700

9,500

29,564

97

mírný vzestup

5

Morava

Moravičany

91

10,200

4,010

13,839

74

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

100

12,100

5,490

21,429

56

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

124

6,580

2,080

15,428

43

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

120

26,300

9,100

53,108

50

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Limit sucha není v současnosti dosažen na žádné ze sledovaných stanic se stanoveným limitem sucha (Q355).

3) Podzemní voda (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 12. 6. 2019)

Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se snížil a tvoří 30 % všech objektů. V dolní Ohře, střední Moravy a oblasti soutoku Dyje a Moravy je stav podzemní vody hodnocen jako silně podnormální.

4) Vodní nádrže

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně setrvalé. Celkový objem nadlepšené vody pod nádržemi byl cca 2,5 mil. m3.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 13. 6. 2019

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

Tendence

Změna hladiny

+

 -

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

348,14

97

3,130

6,270

slabý pokles

-0,13

-865

2

Znojmo

Dyje

224,87

86

6,200

6,000

pokles

-0,75

-360

3

Nové mlýny

Dyje

170,08

100

19,400

12,500

setrvalý

-0,03

-687

4

Brno

Svratka

228,73

94

4,000

3,700

setrvalý

0,02

39

5

Mostiště

Oslava

476,88

100

0,520

0,510

setrvalý

0,00

8

6

Vír

Svratka

464,06

98

1,280

2,270

setrvalý

-0,09

-147

7

Hubenov

Maršovský p.

522,03

99

0,060

0,015

setrvalý

-0,03

-5

8

Letovice

Křetínka

357,72

74

0,380

0,380

setrvalý

-0,06

-52

9

Landštejn

Pstruhovec

572,16

92

0,065

0,030

setrvalý

0,01

4

10

Jevišovice

Jevišovka

328,73

100

0,028

0,043

setrvalý

0,08

5

11

Nová Říše

Olšanský p.

554,26

93

0,010

0,005

setrvalý

0,00

3

12

Dalešice

Jihlava

380,15

97

2,320

4,100

setrvalý

-0,05

-224

13

Výrovice

Jevišovka

233,06

100

0,075

0,146

setrvalý

-0,03

-16

14

Opatovice

Haná

321,28

22

0,066

0,015

slabý vzestup

0,22

78

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,79

100

0,080

0,040

setrvalý

-0,05

-25

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,76

100

0,060

0,063

slabý pokles

-0,10

-22

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,12

99

0,010

0,013

setrvalý

-0,03

-2

18

Bojkovice

Kolelač

320,85

100

0,025

0,008

setrvalý

-0,02

-2

19

Koryčany

Kyjovka

301,08

43

0,031

0,011

setrvalý

-0,01

1

20

Slušovice

Dřevnice

316,43

100

0,074

0,185

setrvalý

-0,07

-54

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,97

97

0,072

0,053

setrvalý

0,00

0

22

Bystřička

Bystřička

376,66

100

0,320

0,220

pokles

-0,67

-158

23

Plumlov

Hloučela

273,54

99

0,039

0,170

setrvalý

-0,01

-4

24

Karolínka

Stanovnice

519,04

94

0,096

0,050

setrvalý

-0,02

-1

25

Boskovice

Bělá

419,27

36

0,103

0,103

slabý pokles

-0,16

-42

5) Předpokládaný vývoj

Nad střední Evropou se bude nadále vlnit frontální rozhraní mezi velmi teplým vzduchem na východě a chladným na západě. Studená fronta o víkendu postoupí z našeho území k jihovýchodu a přes střední Evropu k severovýchodu se bude přesouvat tlaková výše.

V nejbližších dnech očekáváme bouřky, při nichž může dojít k přechodným rychlým vzestupům zejména na menších tocích na severu a severovýchodě Čech.

V Brně dne 13. 6. 2019

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM