Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 4. 12. 2019

1) Meteorologická situace (25.11.2019 - 1.12.2019, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 3.12.2019)

V pondělí počasí ve střední Evropě ovlivňovalo nevýrazné tlakové pole, ve kterém se udržoval teplejší vzduch, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. V úterý přes naše území zvolna přešla k východu slábnoucí okluzní fronta. Ve středu přes střední Evropu postupovala k východu další okluzní fronta spojená s tlakovou níží nad Britskými ostrovy, která ve čtvrtek postupovala přes Severní moře dále nad jižní Skandinávii. V pátek, v týlu této tlakové níže, postupovala od severozápadu studená fronta, která během dne přešla přes naše území k východu. Za ní k nám začal proudit studený vzduch od severozápadu. V sobotu se přes naše území začala přesouvat od západu nevýrazná tlaková výše, po jejíž přední straně pokračoval příliv studeného vzduchu od severozápadu. V neděli se tlaková výše přesunula z našeho území k jihovýchodu a od jihozápadu začala do střední Evropy zvolna postupovat mělká brázda nižšího tlaku vzduchu s nevýraznou frontální vlnou.

V tomto týdnu se žádné významnější a výraznější celoplošné srážky nevyskytovaly, jen ze Čtvrtka na pátek a v pátek byly výraznější srážky na horách na přecházející studené frontě. V pondělí, úterý a ve středu byly srážkové úhrny zanedbatelné nebo velmi malé a pohybovaly se jen do 3 mm. V tyto dny se místy vyskytovalo mrholení nebo slabě pršelo, zejména ve středu na západě a severozápadě Čech. Ve čtvrtek bylo již více srážek, protože v noci na pátek začala přes naše území zvolna postupovat studená fronta. Pro tento den byly srážkové 24hod úhrny od 0 do 3 mm, na horách od 4 do 30 mm. Nejvíce pršelo v noci na pátek. Za čtvrtek jsou uvedeny největší 24hod srážkové úhrny pro tento týden a byly naměřeny na srážkoměrných stanicích na Šumavě, v Jizerských horách a v Krkonoších. Na těchto srážkoměrných stanicích byly naměřeny tyto 24hod srážkové úhrny: Pec pod Sněžkou 30 mm; Horní Maršov 29 mm; Prášily 27 mm; Labská bouda 24 mm a Žacléř 17 mm. V pátek postupně srážková činnost slábla. Nejvýrazněji pršelo na západě a severozápadě Čech, dále na jihozápadě Čech přes Českomoravskou vrchovinu po Orlické hory. A na konec v Jizerských horách a v Krkonoších a na východě a severovýchodě území. V tento den byly 24hod srážkové úhrny od 0 do 4 mm, na horách od 5 do 13 mm. Nejvíce pršelo na Šumavě. V sobotu ve studeném vzduchu se vytvářely přeháňky, ale srážkové úhrny byly malé, jen výraznější byly v Jizerských horách a v Krkonoších. V sobotu 24hod srážkové úhrny byly 0 až 1 mm, na horách 1 až 7 mm. V neděli se srážky zejména vyskytovaly na jihu a jihozápadě našeho území a 24hod srážkové úhrny byly jen do 4 mm. Na ostatním území se srážky nevyskytovaly nebo byly velmi zanedbatelné.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (27. 11. 2019 – 3. 12. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

6,6

Podhradí

2,5

2

Valašské Meziříčí

1,1

Ptáčov

1,6

3

Moravská Třebová

2,6

Vír

2,7

4

Opatovice

1,4

Nové Mlýny

3,7

5

Fryšták

8,7

Brno

1,0

6

Uherský Brod

0,7

Blansko

1,0

Nebezpečné jevy

Při mrznoucích mlhách a po srážkách se ojediněle na vlhkých vozovkách vytvářela slabá námraza, zejména na mostních konstrukcích.

Sněhová pokrývka

V sobotu a v neděli na horách místy napadl nový sníh ve vrstvě od 2 do 7 cm.

2) Hydrologická situace

V průběhu týdne převládal při slabém kolísání setrvalý stav až mírný pokles hladin (+25/-18 cm). Průměrné týdenní vodnosti se nejčastěji udržovaly mezi 300 až 210 d. p., méně vodné byly ojediněle toky v povodí Dyje, Jevíčky, Pstruhovce, Veličky a Jevišovky s 355 až 364 d. p. Průměrné týdenní průtoky většinou zůstaly v rozmezí 30 až 75 % QXI, v nejméně vodných tocích jen 10 až 25 % QXI. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 21 m³.s-1 (51 % QXI) a Dyjí v Ladné 18,8 m³.s-1 (69 % QXI).

Limit sucha (Q355) se v současnosti vyskytuje na 12 % sledovaných profilech PM se stanoveným limitem sucha.

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 4. 12. 2019

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

1,736

1,280

3,335

52

rozkolísaná

2

Svratka

Židlochovice

9,147

4,460

12,124

75

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

2,510

2,490

7,678

33

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

13,521

9,500

27,423

49

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

6,514

4,010

14,130

46

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

9,588

5,490

22,073

43

mírný vzestup

7

Bečva

Dluhonice

4,381

2,080

15,094

29

setrvalý stav

8

Morava

Strážnice

19,529

9,100

49,968

39

setrvalý stav

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Vodní nádrže

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 4. 12. 2019

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

Tendence

Změna hladiny

+

 -

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

341,41

48

1,460

3,710

slabý pokles

-0,15

-720

2

Znojmo

Dyje

225,42

97

4,450

3,600

setrvalý

-0,09

-38

3

Nové mlýny

Dyje

170,10

104

15,000

16,000

setrvalý

0,01

250

4

Brno

Svratka

225,70

53

3,300

6,000

pokles

-1,04

-1652

5

Mostiště

Oslava

476,45

96

0,210

0,410

slabý pokles

-0,18

-144

6

Vír

Svratka

452,78

58

0,710

1,750

pokles

-0,59

-751

7

Hubenov

Maršovský p.

519,96

61

0,050

0,015

setrvalý

-0,08

-28

8

Letovice

Křetínka

355,00

50

0,050

0,310

setrvalý

-0,09

-67

9

Landštejn

Pstruhovec

571,20

79

0,008

0,031

setrvalý

-0,05

-15

10

Jevišovice

Jevišovka

326,98

40

0,027

0,185

pokles

-0,40

-24

11

Nová Říše

Olšanský p.

553,60

81

0,020

0,005

setrvalý

-0,02

-6

12

Dalešice

Jihlava

375,35

65

1,810

1,340

slabý pokles

-0,15

-592

13

Výrovice

Jevišovka

232,11

85

0,179

0,117

setrvalý

0,05

25

14

Opatovice

Haná

319,76

15

0,061

0,015

setrvalý

0,02

6

15

Fryšták

Fryštácký p.

244,76

55

0,070

0,087

setrvalý

0,00

0

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,29

88

0,130

0,234

slabý pokles

-0,26

-59

17

Ludkovice

Ludkovický p.

283,20

80

0,025

0,013

setrvalý

0,01

1

18

Bojkovice

Kolelač

319,60

78

0,016

0,008

setrvalý

-0,03

-3

19

Koryčany

Kyjovka

301,38

46

0,030

0,011

setrvalý

0,01

2

20

Slušovice

Dřevnice

314,66

83

0,042

0,041

setrvalý

-0,04

-18

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,99

98

0,060

0,082

setrvalý

0,00

0

22

Bystřička

Bystřička

376,62

101

0,160

0,100

setrvalý

-0,04

-9

23

Plumlov

Hloučela

271,58

63

0,088

0,200

slabý pokles

-0,16

-78

24

Karolínka

Stanovnice

518,16

87

0,196

0,050

setrvalý

-0,05

-14

25

Boskovice

Bělá

419,44

37

0,067

0,036

slabý vzestup

0,14

38

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně setrvalé. Celkový objem dotace vody do toků byl cca 3,9 mil. m3.

5) Předpokládaný vývoj

Kolem tlakové výše nad jihovýchodní Evropou k nám zpočátku bude ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplý vzduch od jihozápadu. Během pátku bude ze západní do střední Evropy zvolna postupovat studená fronta, která během soboty přejde přes naše území k východu. V dalších dnech budou v západním proudění přes střední Evropu přecházet jednotlivé frontální systémy.

Během následujících dní zůstanou hladiny neovlivněných toků nadále setrvalé nebo budou pozvolna klesat, či mírně kolísat.

V Brně dne 4. 12. 2019

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM