Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 16. 1. 2019

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 16. 1. 2019)

V pondělí postupovala od západu přes naše území slábnoucí okluzní fronta. V úterý postupovala tlaková níže z jižní Skandinávie přes Polsko dále k jihovýchodu a s ní spojený frontální systém ovlivňoval počasí u nás a za ním k nám pronikl ve středu studený vzduch od severu. Od pátku v čerstvém severozápadním proudění postupovaly do střední Evropy jednotlivé okludující frontální systémy.

V pondělí se vyskytovaly srážky zejména v Čechách a to místy, na horách byly četnější. Zpočátku se jednalo o sněžení, které přešlo pod 600 m ve srážky smíšené nebo dešťové. Na Moravě a ve Slezsku se vyskytlo ojedinělé sněžení. V úterý se srážky vyskytovaly na celém území s průměrem 8,1 mm, pod 600 m se většinou jednalo o srážky smíšené nebo dešťové. Ve středu se srážky vyskytovaly na většině území s průměrem 4,4 mm a postupně pod 400 m se jednalo o srážky smíšené nebo dešťové. Ve čtvrtek se v Čechách srážky ve formě sněhových přeháněk vyskytovaly místy, na horách četnější a na Moravě a ve Slezsku jen ojedinělé sněhové přeháňky. V pátek se sněžení vyskytlo na většině území s průměrem 2,4 mm. V sobotu byly srážky v Čechách na většině území a na Moravě a ve Slezsku jen místy s průměrem 4,0 mm, ve formě sněžení, které v Čechách pod 600 m přecházelo ve srážky smíšené nebo dešťové. V neděli se srážky vyskytovaly na většině území s průměrem 7,0 mm, jednalo se převážně o déšť a nad 800 m pak déšť se sněhem nebo sněžení. Nejvyšší srážkové úhrny byly naměřeny v neděli: Deštné v Orlických horách 34 mm, Vrchlabí 30 mm, Desná 27 mm, Pec pod Sněžkou 26 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (9. 1. 2018 – 15. 1. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

26,2

Podhradí

5,4

2

Valašské Meziříčí

6,5

Dalešice

6,9

3

Moravská Třebová

22,6

Vír

20,6

4

Opatovice

8,9

Nové Mlýny

7,5

5

Slušovice

46,5

Brno

6,7

6

Uherský Brod

19,8

Boskovice

9,3

Nebezpečné jevy (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 16.1.2019)

Po většinu týdne bylo větrné počasí, na hřebenech hor dosahoval vítr v nárazech rychlosti 25 až 30 m/s, v nižších polohách až 20 m/s, v kombinaci se sněžením se zhruba od 600 m vytvářely sněhové jazyky na horách pak i závěje.

Sněhové zpravodajství (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 16.1.2019)

Sněhová pokrývka kolísavě přibývala od 500 m, na horách pak výrazně. V nížinách se sníh udržoval jen přechodně. Množství sněhu na konci týdne: Labská bouda 215 cm, Lysá hora 209 cm, Sněžka 205 cm, Luční bouda 195 cm, Březník 186 cm, Josefův důl (Rozmezí) 176 cm, Plechý 158 cm.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 14. 1. 2019 činí cca 2,366 mld. m3, což představuje v průměru cca 30 mm (30 litrů na jeden metr čtvereční).

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 14. 1. 2019 činí cca 0,611 mld. m3, což představuje v průměru cca 25,4 mm (25,4 litrů na jeden metr čtvereční).

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 16. 1. 2019)

V průběhu týdne byly hladiny vcelku setrvalé, pouze místy se slabým kolísáním (+6 až – 15 cm). Průměrné týdenní vodnosti se v povodí většinou udržely v rozmezí 90 až 330 d.p., menší hodnoty se místy vyskytovaly v úsecích toků pod vodními díly (330 až 364 d.p.). Průměrné týdenní průtoky neovlivněných toků zůstávaly většinou výrazně podprůměrné a v porovnání s dlouhodobými lednovými průměry odpovídaly nejčastěji 20 až 80 % QI. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 21,9 m³.s-1 (35 % QI) a Dyjí v Ladné 10,2 m³.s-1 (30 % QI).

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 16. 1. 2019

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

84

2,400

1,280

4,050

59

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

60

5,830

4,460

15,672

37

mírný vzestup

3

Jihlava

Ivančice

124

6,870

2,490

9,973

69

mírný pokles

4

Dyje

Ladná

16

9,480

9,500

34,306

28

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

105

16,400

4,010

17,381

94

pokles

6

Morava

Olomouc

135

25,300

5,490

28,429

89

pokles

7

Bečva

Dluhonice

134

11,300

2,080

16,879

67

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

165

41,400

9,100

62,016

67

pokles

Pozn.: * tendence hladiny je určena změnou hladiny za poslední 3 dny.

3) Podzemní voda (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 16. 1. 2019)

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení se v celkovém průměru zlepšil na mírně podnormální. K mírnému zlepšení došlo pouze v povodí Labe od Orlice po Jizeru, Vltavy, Sázavy, horní Ohře, Ploučnice, horní a střední Moravy. K mírnému zhoršení došlo pouze v povodí Olše a Ostravice. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně rostla.

Mimořádně až silně nadnormální povodí se nevyskytují. Mírně nadnormální jsou povodí horní Vltavy, horní Sázavy a horní Ohře. Normální jsou již povodí Lužnice, Otavy, dolní Vltavy, dolní Sázavy a Olše a Ostravice. Počet mělkých vrtů s mimořádně nadnormální úrovní hladiny tvoří 2 %. Počet vrtů se silně a mírně nadnormální hladinou se příliš nezměnil a tvoří 8 % všech objektů. Počet vrtů, u nichž je hladina v mezích normálu se mírně zvýšil a tvoří 28 % všech objektů.

Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se snížil a tvoří 55 % všech objektů. V povodí horního Labe, Labe od Doubravy po Jizeru, Jizery, dolní Ohře, Opavy, Odry, Bečvy, střední a dolní Moravy, Svratky a Svitavy a Jihlavy je stav podzemní vody hodnocen jako silně podnormální. Hladina podzemní vody ve vrtech v povodí Orlice a oblasti soutoku Dyje a Moravy dosáhla úrovně mimořádného sucha.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti, tj. silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 57 % všech objektů.

4) Vodní nádrže:

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 16. 1. 2019

Na všech vodních dílech zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. V současné době dochází v důsledku zvýšených průtoků k postupnému plnění zásobních prostorů většiny nádrží. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely a dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky.

Na VD Opatovice, VD Koryčany, VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 22 % (Jevišovice) až po 100 % (Bystřička).

Odtok z VD Vranov je upravován v souvislosti s vysokým odhadovaným množstvím vody ve sněhu v povodí nad nádrží.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje převážně stoupaly. Celkový objem vody zadržené nádržemi byl za uplynulý týden cca 20 mil. m3.

  Název VD  Vodní tok  Hladina 

Naplnění

zás. prostoru

Přítok  Odtok  Tendence Změna hladiny +Zachyceno – Dotace
    m n.m. % m3/s m3/s (popis) m tis. m3
1 Vranov Dyje 346,00 80 24,300 12,210 vzestup 1,37 8190
2 Znojmo Dyje 225,32 95 10,500 11,000 slabý pokles -0,20 -93
3 Nové mlýny Dyje 169,86 94 21,000 9,000 slabý vzestup 0,29 7061
4 Brno Svratka 227,34 74 4,700 6,000 slabý pokles -0,17 -306
5 Mostiště Oslava 474,73 81 2,010 0,280 vzestup 0,85 626
6 Vír Svratka 448,43 46 3,950 1,030 vzestup 0,86 963
7 Hubenov Maršovský p. 519,70 56 0,469 0,004 vzestup 0,44 174
8 Letovice Křetínka 351,96 27 0,450 0,100 slabý vzestup 0,23 138
9 Landštejn Pstruhovec 570,55 71 0,104 0,010 slabý vzestup 0,12 37
10 Jevišovice Jevišovka 326,57 22 0,184 0,101 setrvalý 0,09 5
11 Nová Říše Olšanský p. 551,81 54 0,135 0,005 slabý vzestup 0,16 47
12 Dalešice Jihlava 376,40 72 8,790 1,990 vzestup 0,65 2626
13 Výrovice Jevišovka 231,89 82 0,213 0,100 setrvalý 0,10 49
14 Opatovice Haná 319,26 13 0,096 0,014 setrvalý -0,03 -6
15 Fryšták Fryštácký p. 244,81 57 0,180 0,245 setrvalý 0,05 19
16 Luhačovice Luhačovický p. 278,06 57 0,327 0,138 vzestup 0,50 95
17 Ludkovice Ludkovický p. 280,06 29 0,061 0,005 slabý vzestup 0,22 14
18 Bojkovice Kolelač 318,52 60 0,132 0,008 vzestup 0,32 35
19 Koryčany Kyjovka 297,61 18 0,052 0,010 setrvalý 0,06 7
20 Slušovice Dřevnice 312,62 65 0,253 0,041 slabý vzestup 0,13 79
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,90 96 0,190 0,152 setrvalý 0,05 4
22 Bystřička Bystřička 376,57 99 0,810 1,100 slabý pokles -0,16 -36
23 Plumlov Hloučela 270,77 50 0,149 0,149 setrvalý 0,02 9
24 Karolínka Stanovnice 513,72 58 0,225 0,040 setrvalý 0,07 24
25 Boskovice Bělá 413,85 15 0,093 0,054 setrvalý 0,07 12

5) Předpokládaný vývoj

Počasí u nás bude ovlivňovat teplá fronta, za kterou k nám bude proudit teplejší vzduch od západu. Ve čtvrtek bude přes naše území postupovat k jihovýchodu studená fronta. Za ní bude přes střední Evropu přecházet k východu tlaková výše. V neděli se nad střední Evropou ve studeném vzduchu vytvoří nová tlaková výše a v dalších dnech bude postupovat zvolna k východu.

Hladiny sledovaných toků jsou většinou mírně rozkolísané. K výraznějším vzestupům dochází v důsledku plánovaných manipulací na dolní Vltavě a následně na dolním Labi. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry jsou už průtoky nejčastěji průměrné až nadprůměrné a pohybují se v širokém rozmezí od 70 do 400 % QI. Pouze ojediněle jsou ještě podprůměrné, zejména menší toky v povodí střední a dolní Moravy a středního Labe (25 až 65 % QI). Hladiny toků budou i nadále převážně mírně rozkolísané.

                   
 

ČT

SO

NE

PO

ÚT

ST

ČT

V Brně dne 16. 1. 2019, Vodohospodářský dispečink PM, Ing. Tomáš Kříž