Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci 18. 7. 2018

1) Meteorologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ pro období 9. 7. – 15. 7. ze dne 18. 7. 2018):

V pondělí se naše území nacházelo na přední straně oblasti vysokého tlaku vzduchu se středem u Britských ostrovů. Od úterý počasí u nás ovlivňovala tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která postoupila ze severní Evropy nad Německo a v dalších dne zvolna postupovala přes Čechy a Polsko dále k východu a její vliv na počasí u nás v závěru týdne slábnul.

V pondělí a v úterý se srážky nevyskytovaly. Až ve středu odpoledne a večer se na Šumavě objevily první ojedinělé přeháňky nebo bouřky. V Železné Rudě spadlo 7 mm. Ve čtvrtek a v pátek se místy vyskytovaly přeháňky a bouřky. Průměrný srážkový úhrn dosáhnul ve čtvrtek 1,3 mm a v pátek 2,5 mm. Nejvyšší úhrny zaznamenaly ve čtvrtek stanice Březník, hřeben 39 mm a Vysoké Pole 30 mm a v pátek Plechý 44 mm, Churáňov 36 mm, Borová Lada 32 mm a Bučina 31 mm. V závěru týdne se vyskytovaly jen ojediněle slabé přeháňky. V sobotu spadl 1 mm na stanici Bučina a v neděli 1 mm na stanici Hracholusky.

Počasí u nás ovlivňuje rozsáhlá tlaková níže se středem nad východní Evropou. Vydatné srážky na hřebenech Beskyd dosahují za 6 hodin kolem 50 mm. Stanice Lysá hora zaznamenala 56 mm/6hod. V následujících hodinách očekáváme pokračování vydatných srážek v této oblasti.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (11. 7. 2018 – 17. 7. 2018)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

16,0

Podhradí

2,7

2

Valašské Meziříčí

50,8

Ptáčov

0,2

3

Moravská Třebová

5,2

Jimramov

3,3

4

Opatovice

2,4

Nové Mlýny

3,6

5

Slušovice

5,2

Brno

1,2

6

Uherský Brod

2,6

Boskovice

5,3

Nebezpečné jevy:

Ve čtvrtek panovaly v nižších polohách středních a severozápadních Čech, Moravy a Slezska vysoké teploty. Od čtvrtka trvalo v Ústeckém kraji nebezpečí vzniku požárů. Ve čtvrtek a v pátek se ojediněle vyskytly silné bouřky s úhrnem přes 30 mm.

Je v platnosti Informace o výskytu nebezpečného jevu na jevy: Extrémní srážky (extrémní stupeň nebezpečí), pro oblast: Moravskoslezský kraj s platností od 18.07.2018 12:30 do 18.07.2018 15:30.

2) Hydrologická situace (převzato ze zprávy ČHMÚ):

Tendence hladin na tocích byla v minulém týdnu převážně setrvalá až mírně rozkolísaná. Průměrné týdenní vodnosti většiny toků se pohybovaly v širokém rozmezí v intervalu 180 až364 d. p. V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry zůstávaly průtoky na většině toků výrazně podprůměrné a pohybovaly se během týdne nejčastěji v rozmezí 10 až 35 % QVII.

Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici protékalo průměrně 21 % QVII a Dyjí v Ladné 32% QVII.

Počet profilů (PM a ČHMÚ) pod hranicí sucha: 50

Přijatá opatření

Vodoprávní úřad ORP Kyjov vydal veřejnou vyhláškou Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků s výjimkou odběratelů, kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí na odběru povrchových vod.

Městský úřad Moravský Krumlov, vyzval občany, aby omezili odběr povrchové vody z vodních toků a s vodou nakládali hospodárně.

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 18. 7. 2018

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

73

1,190

1,280

3,884

31

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

54

3,760

4,460

12,488

30

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

109

2,890

2,490

7,317

39

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

16

9,480

9,500

29,426

32

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

78

5,000

4,010

14,132

35

rozkolísaná

6

Morava

Olomouc

75

4,240

5,490

21,146

20

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

110

1,980

2,080

15,911

12

setrvalý stav

8

Morava

Strážnice

84

9,870

9,100

49,739

20

mírný pokles

Pozn.: * tendence hladiny je určena změnou hladiny za poslední 3 dny.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 18. 7. 2018

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 18. 7. 2018

3) Vodní nádrže:

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na většině nádrží k lehkému poklesu hladin.

V současné době se velmi významně projevuje vliv vodních nádrží, které velmi pozitivně přispívají k nadlepšování průtoků ve vodních tocích, k zajištění odběrů nebo k udržení ekosystému ve vodních tocích. Probíhá důsledná kontrola dodržování minimálních průtoků.

Na VD Opatovice, VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy.

Na VD Vranov z důvodu nízkých přítoků byl odtok snížen na nezbytné minimum. Operativně je v rámci úzké spolupráce se zemědělci z VD Vranov navyšován krátkodobě odtok k pokrytí potřeb pro závlahy a k doplnění jejich vodních zdrojů.

Odtok z VD Vír byl snížen dle platných regulačních stupňů manipulačního řádu.

Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 60 % (Vír, Letovice) až po 100 %.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně stagnující. Celkový objem nadlepšené vody pod nádržemi byl za uplynulý týden cca 7,2 mil. m3.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 18. 7. 2018

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění k zás. hl.

Přítok

Odtok

Tendence

Změna hladiny

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(slovní popis)

m

1

Vranov

Dyje

344,22

76

1,100

3,720

slabý pokles

-0,24

2

Znojmo

Dyje

225,15

94

3,850

3,800

setrvalý

-0,03

3

Nové mlýny

Dyje

169,42

83

9,000

9,000

slabý pokles

-0,11

4

Brno

Svratka

228,47

92

1,300

2,200

slabý pokles

-0,14

5

Mostiště

Oslava

473,96

78

0,070

0,380

pokles

-0,37

6

Vír

Svratka

452,19

60

0,420

1,130

pokles

-0,43

7

Hubenov

Maršovský p.

520,39

76

0,010

0,008

slabý pokles

-0,16

8

Letovice

Křetínka

355,30

60

0,130

0,480

pokles

-0,33

9

Landštejn

Pstruhovec

571,31

84

0,004

0,010

setrvalý

-0,05

10

Jevišovice

Jevišovka

328,61

99

0,016

0,021

setrvalý

-0,08

11

Nová Říše

Olšanský p.

552,50

68

0,010

0,010

setrvalý

-0,07

12

Dalešice

Jihlava

377,10

88

0,850

2,010

pokles

-0,35

13

Výrovice

Jevišovka

231,93

84

0,015

0,100

slabý pokles

-0,13

14

Opatovice

Haná

321,82

38

0,001

0,014

slabý pokles

-0,14

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,43

92

0,080

0,041

setrvalý

-0,02

16

Luhačovice

Luhačovický p.

278,84

81

0,010

0,059

slabý pokles

-0,16

17

Ludkovice

Ludkovický p.

282,99

79

0,005

0,013

slabý pokles

-0,20

18

Bojkovice

Kolelač

320,09

87

0,002

0,009

slabý pokles

-0,11

19

Koryčany

Kyjovka

298,60

28

0,005

0,012

slabý pokles

-0,15

20

Slušovice

Dřevnice

314,60

86

0,056

0,041

slabý pokles

-0,16

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,98

98

0,274

0,094

slabý vzestup

0,15

22

Bystřička

Bystřička

376,82

100

0,230

0,070

setrvalý

0,05

23

Plumlov

Hloučela

272,94

89

0,117

0,181

setrvalý

-0,09

24

Karolínka

Stanovnice

516,29

78

0,120

0,040

slabý pokles

-0,22

25

Boskovice

Bělá

416,08

28

0,007

0,054

slabý pokles

-0,14

5) Předpokládaný vývoj

Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, jejíž střed bude zvolna postupovat z Německa přes Čechy dále k východu a její vliv na počasí u nás bude slábnout. V první polovině příštího týdne se nad střední Evropou bude udržovat nevýrazné pole nižšího tlaku vzduchu.

V následujícím období budou na většině území hladiny toků setrvalé nebo jen slabě až mírně rozkolísané (zejména menší toky) v závislosti na aktuálním rozložení a intenzitě srážek. Od středy mohou být přechodně na vzestupu hladiny toků, které odvodňují pohoří na severovýchodě našeho území, především Jeseníky a Beskydy.

V Brně dne 18. 7. 2018

Vodohospodářský dispečink PM, Ing. Tomáš Kříž