Projektant – závod Dyje

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

projektant

(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 

Místo výkonu funkce: Závod Dyje se sídlem v Náměšti nad Oslavou, Husova 760,

útvar TDS a projekce

Termín nástupu:  ihned nebo dle dohody 

Požadovaný profil:

 • VŠ – magisterský studijní program stavebního směru se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství nebo pozemní stavitelství, případně středoškolské vzdělání v oboru vodní stavby nebo pozemní stavitelství s praxí v projektování vodních staveb
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností výhodou
 • Dobrá orientace v související oborové legislativě (stavební a vodní zákon)
 • Dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, MS Project + projekční programy (výhodou zkušenost s programem AutoCAD a Microstation)
 • Znalost a zkušenost s tvorbou rozpočtů výhodou (nejlépe v programu Kros plus)
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Umění jednat s lidmi
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu)
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání
 • Autorizace v oboru výhodou

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

Zabezpečuje komplexní výkon projektové a inženýrské činnosti, případně funkci technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech:

 1. zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 2. zabezpečuje nebo zpracovává všechny stupně projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů (včetně zajištění či provádění nezbytných zaměření v terénu),
 3. zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 4. zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence),
 5. kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby,
 6. kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem,
 7. plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

V přípravě i v průběhu stavby plně respektuje ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy.

Bližší informace: Ing. Aleš Záruba, vedoucí útvaru TDS a projekce, tel. 541 637 625, 606 639 039, popř. Ing. Marie Kutílková, ředitelka závodu Dyje, 541 637 601. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz První kolo bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

publikováno 21. prosince 2017, 10:45aktualizováno 2. ledna 2018, 10:59 štítky: pracovní nabídka, kariéra,